sexta-feira, 23 de novembro de 2012

“Kareta FRETILIN 21, La Tama Iha Prosesu Lelaun”

.

Jornal Nacional Diario - Sesta-feira, 23 Novembru 2012 

Sekretariu Jeral Parlamentu Nasional (PN), Joao Rui Amaral, informa katak, kareta 21 ne’ebe bancada FRETILIN lakohi simu iha segunda legislatura liu ba latama iha prosesu lelaun, maibe, kareta sira ne’e Parlamentu halo duasaun fila-fali ba iha instituisaun Governu. 

Desizaun ne’e foti iha debate orsamentu estadu iha segunda legislatura mak foti atu entrega kareta sira ne’e ba Governu, tanba ne’e nia hanesan Sekretariu jeral PN labele halo buat ida. 

Joao Amaral dehan, kareta 16 husi kareta 21 entrega fila-fali ba governu no kareta lima hela ba iha Parlamentu Nasional utiliza. 

“Agora perguntas maka mosu dehan katak, ida ne’e tama ba lelaun ka lae? hau hanoin katak, ida ne’e la inklui kareta sira ne’e ida.” Katak Joao Rui Amaral ba Jornalista Kuarta (22/11) iha PN. 

Nune’e mos, nia dehan, iha momentu ne’eba Eis Deputadu Antonio Cardoso halo fila-fali pedidu ida katak, nia simu kareta ne’e, entaun desizaun husi superior tun mai katak sekretariu jeral tenik intrega ba deputadu refere, nia mos akresenta, ba oin desizaun simu kareta ne’e iha deputadu sira nia liman, katak, sira hakarak simu ka lae. 

Entertantu, antes ne’e, deputadu Antonino Bianco husi bancada FRETILIN, hateten katak, agora tempu to’o ona ba sira atu ejize kareta 21 resin ne’ebe sira la simu iha segunda lejislatura ne’e, nia paradeiru iha ne’ebe. 

Ba asuntu ne’e mos, Prezidenti parlamentu nasional Vicente Guterres responde katak, deputadu ne’ebe maka lakohi simu kareta tenki simu konsekuensia. 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.