quarta-feira, 12 de dezembro de 2012

“Karreta Deputadu PN 5 Tama Ona TL”

.

Jornal Independente - Kuarta-feira, 12 Dezembru 2012 

Karreta foun ba membru deputadu terseira lejislatura hamutuk 5 tama ona Timor Leste no falta 61 ne’ebe sei tama iha fulan oin. 

Tender ba prosesu sosa kareta foun ne’e manan husi kompania Toyota iha Timor Leste ho orsamentu kada kareta hamutuk rihun U$63 dolar Amerikanu. 

Vise Prezidenti Parlamentu Nasional Adriano do Nascimento dehan, kareta foun 61 mak oras ne’e hahu importa ona husi Jepaun no sei tama Timor leste iha fulan janeiru tinan 2013. 

“Kareta 5 to’o ona no falta 61, kareta hamutuk 66 tanba kareta ida ba komisaun intelejensia ne’ebe halo fiskalizasaun ba intelejensia nian,” dehan Vice Prezidenti PN Adriano iha PN. 

 Kareta 5 ne’ebe to’o tiha ona, oras ne’e dadaun uza dadauk ona, kareta sira seluk foin segunda orseik, kompania hahu importa husi Japaun mai Timor-Leste.

Nota do blogue: GRANDES CHULOS!!!
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.