quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

Prespektiva FRETILIN Ba Oin, Kopera ho Meja Presidensia Hodi Hamosu Estatutu Opozisaun

.

SUARA TIMOR LOROSAE - Kinta, 21 Fevereiru 2013 

DILI-Deputadu bankada FRETILIN iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) Francisco Miranda Branco hateten, Prespektiva FRETILIN ba oin kopera ho meja presidensia hodi hamosu estatutu ida ba Opozisaun. 

“Hau hanoin, Prespektiva ba oin FRETEILIN Nia Pozisaun Iha PN Sei Kritika Nafatin Governu No sei halo fiskalizaun iha governu, kopera ho meja presidensia sei hamosu estatuto ida ba Opozisaun,” hateten Deputadu FRETILIN Branco ba STL iha uma fukun PN Kinta (21/02). 

Deputadu Branco mos hateten, agora prespektiva ba oin FRETILIN sei nafatin hanesan Opozisaun, hein katak bele troka konsesus ida atu establese lei estatutu Opozisaun, FRETILIN sei halao knar ho responsabildisade tomak konsiensia do estadu, atu fiskaliza governu ejekuta orsamentu estadu. 

Deputadu bankada Opozisaun FRETILIN Estanislao da Silva afirma, bainhira FRETILIN fo kontribuisaun posetiva, laos signifika FRETILIN atu tama iha governu, tanba, FRETILIN iha dignidade sei la tabele ba governu.Jasinta Sequeira 
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.