sexta-feira, 27 de setembro de 2013

“ADN Sobu Uma MDG’s”

.

Jornal Independente - Sesta-feira, 27 Setembru 2013

Azensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) hahu implementa ona orden Primeiru Ministru, Xanana Gusmao nian hodi sobu projeitu ne’ebe ADN sobu ona mak uma Millenium development Goal’s (MDG’s) iha Distritu Aileu, Same no Vikeke.

 Diretor ADN Samuel Marcal hateten, sira sobu ona projeitu uma MDG’s laiha kualdiade no sira husu kompania tenki hadia fali tuir dezenhu ne’ebe mak iha.

 “Ami ba sobu ona projeitu uma MDG’s ne’ebe kompania BTK nian iha Aileu, Same no Vikeke no mos iha fatin sira seluk atu hadia,” dehan nia, iha servisu fatiin, Palasiu Goveru (26/9).

Nia hatutan, sira nia parte nunka tauk atu sobu projeitu Governu ne’ebe kompania sira kaer laiha kualidade.

 “Ami ADN la hare projeitu boot ka ki’ik, kompania ne’ebe deit kuandu projeitu Governu laiha kualdiade tenki sobu no tenke hadia,” dehan nia.

Hataan ba deklarasaun reprezetante deputadu sirra katak, ADN tauk sobu projeitu governu ne’ebe kompania CNT ne’ebe laiha kualidade, nia dehan ADN kontinua atensaun no monitor projeitu estadu hotu, maiibe kuuandu Parlamentu hallo fiskaliza hetan projeitu ruma aat mos tenke hateten lolos.
.

Sem comentários:

Publicar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.